Scop

Zona Imaginarium reprezintă o serie de spectacole realizate prin colaborarea dintre muzicieni români de prim rang, precum Mihaela Anica, Horia Maxim, Laura Buruiană, Cătălin Creţu şi artişti vizuali contemporani. Proiectul readuce în actualitate muzica de cameră și compoziţia românească prin fuziunea dintre arte şi tehnici – sunet, imagine, mixaj – formând astfel conceptul de “concert-instalaţie”.

Originalitatea proiectului constă în extinderea virtuală, îmbogăţirea prin medierea noilor tehnologii a spaţiului “clasic” în care se plasează ansamblul instrumental în timpul recitalului. În acest scop vor fi folosite tehnici vizuale moderne, procesări ale unor imagini mixate cu capturi în timp real ale muzicienilor şi spectatorilor, toate transformate interactiv prin intermediul gesturilor şi sunetelor datorate instrumentiştilor şi proiectate pe medii diverse, în funcţie de context.

Ceea ce face ca întreaga experienţă să fie unică este chiar esenţa proiectului: ansamblul instrumental ajunge să devină parte din instalaţia video şi trăieşte odată cu aceasta; instalaţia se contopeşte cu întreg concertul – şi împreună transpun spectatorul într-o altă dimensiune artistică.

Zona Imaginarium înseamnă şi exprimarea liberă a ideilor şi a trăirilor artistic-experimentale prin provocarea simţurilor şi transpunerea în alte dimensiuni creative, accesibilizarea şi repoziţionarea muzicii de cameră prin fuziunea cu vizualul artistic dictată de sunet, formă, imagine, lumină şi mişcare promovând conceptul de concert-instalaţie sub egida “connecting the unexpected’’.

Scop

Provocare

Zona Imaginarium transformă şi combină idei, gânduri, forme, imagini, sunete, emoţii sub semnul “connecting the unexpected’’, redefinind ideea de concert instalaţie şi provocând astfel publicul la noi trăiri şi stări imaginative, prin care acesta devine actorul principal într-o amplă călătorie în care sunetul este imagine şi imaginea devine sunet. Unic prin definiţie şi inedit prin transpunere, Zona Imaginarium este rezultatul dorinţei de exprimare artistică a patru interpreţi valoroşi, într-un demers care experimentează deopotrivă muzica şi vizualul, oferind un câmp nou de acţiune actului creator. Zona Imaginarium incită… şi o face nu doar prin tehnici noi de redare a imaginii sau elemente scenografice surprinzătoare, cât mai ales prin reactualizarea muzicii de cameră – oferindu-i acesteia un nou înţeles, o nouă dimensiune.

MIHAELA ANICA (flaut), HORIA MAXIM (pian), LAURA BURUIANĂ (violoncel) şi CĂTĂLIN CREŢU (multimedia) s-au întâlnit spre a crea momente unice, prin interpretări şi fuziuni spectaculoase, într-o serie de concerte-spectacol care aduc în prim-plan muzica de cameră – compoziţii româneşti autentice şi partituri clasice, într-o atmosferă învăluită de misterul imaginarului uman… Iar provocarea apare atunci când această complicitate artistică îndreaptă fluxul fanteziei – prin formă, sunet şi culoare – în direcţia, irezistibilă a transformărilor continue şi a legăturilor neaşteptate.